Wie

De spin in het web en de kern van het bureau is Renilde Huizenga, die T-inspiration in 2004 is opgestart. In de beginjaren was ons bureau betrokken bij de organisatie van grote evenementen en congressen. Met een team tussen de 5 en 70 personen werd er gewerkt aan projecten. Inmiddels zijn de opdrachten verschoven richting omgevingsmanagement en participatie en communicatieadvies bij diverse (semi) overheidsprojecten. Wij ontwerpen en faciliteren graag bijeenkomsten en werksessies en denken ook mee over passende werkvormen of leveren een dagvoorzitter.

Wanneer een opdracht daarom vraagt groeit het team en maken we gebruik van een groot netwerk van professionals.

Kansen ontdekken, nieuwe verbindingen aangaan met een frisse blik en even wat extra kracht zonder daarvoor personeel te hoeven aannemen.

 

Lees meer

Een organisatie kan om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan ondersteuning. Een tijdelijk project of even wat extra (denk)kracht of een frisse blik.

Interim

 

Opdrachtgevers

Oxfam Novib, NOC/NSF, Provincie Fryslân, Zuiderzeehaven, Veiligheidsregio Fryslân, Rijkswaterstaat, Provincie Groningen, Friese Merenproject, Kwadrant Groep, Antonius Ziekenhuis, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vonc, Storm, Gemeente Deventer, Gemeente Epe, Circuit, Bonte Bij, Gemeente Zwolle, AZNN, NHL, Landstedegroep, NVB, Sail Amsterdam, ATP.