Interim

Een organisatie kan om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan ondersteuning. Een tijdelijk project of even wat extra (denk)kracht of een frisse blik.
Belangrijk bij extra ondersteuning zijn duidelijke afspraken over de taken, verantwoordelijkheden en de rol die de externe partij vervult.

Dit onderscheid zich in procesmatige werkzaamheden, inhoudelijke werkzaamheden en werkzaamheden met een projectmatige invalshoek. Zo kiezen we ook welke adviseur of medewerker past bij de vraag.

De adviseur kan ook als klankbord fungeren in strategische of operationele vraagstukken, zo werken we met adviseurs die gecertificeerd zijn als scrum master of alles weten van communicatie, omgevingsmanagement of participatie. En met professionals die ervaring hebben met verandermanagement of in te zetten zijn als dagvoorzitter of facilitator.

 

Opdrachtgevers

Oxfam Novib, NOC/NSF, Provincie Fryslân, Zuiderzeehaven, Veiligheidsregio Fryslân, Rijkswaterstaat, Provincie Groningen, Friese Merenproject, Kwadrant Groep, Antonius Ziekenhuis, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vonc, Storm, Gemeente Deventer, Gemeente Epe, Circuit, Bonte Bij, Gemeente Zwolle, AZNN, NHL, Landstedegroep, NVB, Sail Amsterdam, ATP.